Perinteinen tuotanto

Laadukkaiden vihannesten tuotanto vaatii viljelijältä ammattitaitoa ja kykyä pysyä kehityksen mukana. Yhteistyö ja tiedonvaihto toisten viljelijöiden kanssa ovat tärkeää viljelymenetelmien ja ammattitaidon kehittämisessä. Vihannesviljelijät ovat mm aktiivisesti mukana erilaisissa vihannestuotannon kehittämishankkeissa, joista he saavat  uutta tietoa lajikkeista, lannoitus- ja kasvinsuojelumenetelmistä.

Suomen sääolot asettavat omat haasteensa viljelylle, sillä viljelijät voivat olla ajoittain kovien paineiden alla työhuippujen ruuhkautuessa säiden vuoksi. Vihannesten tuottaminen onkin hyvin työvoimavaltaista. Osaava ja työhönsä sitoutunut henkilökunta on onnistumisen edellytys vihannestiloilla. Tuoreverkon sopimusviljelijät ovat vastuullisia ja luotettavia työnantajia sekä kotimaiselle että ulkomaiselle työvoimalle.