Luomutuotanto

Luomutuotannossa huolehditaan maan, ympäristön, kuluttajan ja työntekijän hyvinvoinnista. Viljelyn kulmakivenä on huolella suunniteltu viljelykierto: kiertoon kuuluvat varsinaisten satokasvien lisäksi maan rakennetta ja ravinteikkuutta parantavat viherlannoituskasvit. Viljelystä aiheutuvat haitat ympäristölle ovat vähäisiä mm. synteettisten torjunta-aineiden puuttumisen vuoksi. Tämä mahdollistaa myös monimuotoisemman pellon eloyhteisön muodostumisen. Myöskään työntekijät eivät altistu torjunta-aineiden vaaroille.

Luomuvihannestuotannon suurempi käsityön tarve ja maan hoitaminen viherlannoituksella lisäävät tuotantokustannuksia oleellisesti. Viherlannoitusvuonna ei saada satoa, mutta silti syntyy kustannuksia. Mekaanisen ja käsin tehtävä rikkakasvien torjumisen suorat kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin rikkahävitteillä tehdyn torjunnan suorat kustannukset. Ympäristön ja kuluttajan hyvinvoinnin vaaliminen maksaa, ja sen vuoksi luomutuotteet ovat hinnaltaan kalliimpia kuin muulla tavoin tuotetut tuotteet.

Luomutuotannon ansiosta kuluttaja saa ympäristöä vaalien tuotettuja ja ravintosisällöltään rikkaita tuotteita ruokapöytäänsä.